شما اینجا هستید

تب‌های اولیه

Block title
Block content

نظام مبادلات پیمانکاری فرعی کرمان موفق عمل کرده است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی در مصاحبه با روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان گفت: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید توسط مقام معظم رهبری و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ، دفتر نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استان کرمان (Ispx) تا کنون توانسته نتایج قابل توجهی را بدست آورد و موفق عمل نماید که مجموعه اقدامات آن باعث رونق واحد های صنعتی خصوصا قطعه سازان در سطح استان و کشور شده است که برنامه ریزی در معاونت صنایع کوچک مبنی بر رشد بیش از پیش در سال جاری است.

غفاری افزود: این دفتر در کمتر از یک سال گذشته توانسته قطعه سازان مختلف خصوصا پیمانکاران در حوزه صنایع معدنی و سیمانی را در کنار هم جمع کند و با برگزاری تورهای صنعتی ، بازدید از نمایشگاههای مرتبط، حضور در نمایشگاههای مرتبط و شرکت در دوره های آموزشی موجب توانمند شدن ذینفعان این نظام گردد.

وی در ادامه گفت: همین گروه تا کنون با برنامه ریزی های صورت گرفته و با یارانه شرکت شهرکها در نمایشگاه تخصصی معدن کرمان غرفه مشترک داشته تا  بتواند ارتباط موثری با صنایع بزرگ معدنی استان و کشور برقرار کنند. در بحث تور های صنعتی نیز از صنایع استان مرکزی، اصفهان، یزد و صنایع بزرگ استان کرمان بازدید کردند که توانستند ارتباط موثری با کارفرماها ایجاد کنند و به میزان زیادی از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.

نظام مبادلات پیمانکاری فرعی کرمان موفق عمل کرده است.
نظام مبادلات پیمانکاری فرعی کرمان موفق عمل کرده است.

دیدگاه‌ها