شما اینجا هستید

تب‌های اولیه

Block title
Block content
کاربری: شیمیایی
تاریخ بهره‌برداری: دوشنبه, 25. آبان 1388

‌ مدیر عامل : مسعود باژیان
امتیاز واحد:
امتیازات
کیفیت:
قیمت:
بسته بندی:
خدمات:
موجودی در بازار:
تبلیغات:
برندهای تولیدی
نام برند: khosh chsb
خانه صمت استان کرمان
عضو نمی‌باشد.
مدیران
‌ مدیر عامل : مسعود باژیان

khosh chasb

With the aim of producing various adhesives in Kerman industrial city in 1362, Khoshchegh chemical company started its work and continuously engaged in producing various adhesives in southern Iran. By improving quality, it distributed its products throughout the country and during the period The shortcut was successful. The company started to produce polyvinyl acetate, hemo and copolymer emulsion resins in 1375. It was able to supply parts of its raw materials and to meet the needs of the industry for adhesives, paints, carpets, carpets, textile industries, as well as adhesives for construction industries To take action. According to the needs of different industries, the company was able to produce emulsion acrylic resins for use in construction industry, interior and exterior paints, moisture insulating materials, textile industries, etc., and prepared to meet the needs of all water based resins according to customer's order. To offer.
 

تولیدات

Pvc adhesive
Polyester
Alginate for the textile industry
Glue, synthetic, cold environment
Glue, synthetic, warm environment
Adhesive, synthetic, plastic to metal
Adhesive, synthetic, for plastics
Adhesive, artificial, for wood
Adhesive, artificial, for wood

اطلاعات تماس

ایمیل: info@khoshchasb.com

وب سایت: http://www.khoshchasb.com

تلفن: ۳۲۲۲۳۹۲۴ 33212570

آدرس: Jupar Road Industrial Town No. 1 Sanbell plaque street 22.

ثبت دیدگاه

دفاتر

استان: kerman
شهرستان: kerman
آدرس: Jupar Road Industrial Town No. 1 Sanbell plaque street 22.
تلفن دفتر: 32223924
فکس دفتر: 33212570

گالری

تاریخ راه اندازی مجدد: پنجشنبه, 30. خرداد 1398

دیدگاه‌ها