شما اینجا هستید

تب‌های اولیه

Block title
Block content
تاریخ بهره‌برداری: سه شنبه, 1. مرداد 1398
مسعود باژیان

امتیاز واحد:
امتیازات
کیفیت:
قیمت:
بسته بندی:
خدمات:
موجودی در بازار:
تبلیغات:
برندهای تولیدی
نام برند: پلی اتیلن کرمان
خانه صمت استان کرمان
عضو می‌باشد.
مدیران
‌ مدیر عامل : مسعود باژیان
ضمائم
بروشور: PDF icon gwhynmh_h.pdf

پلی اتیلن کرمان

افتخارات

گالری

تصاویر
ویدئوها

مستندات

بروشور: PDF icon gwhynmh_h.pdf

تاریخ راه اندازی مجدد: سه شنبه, 1. مرداد 1398

دیدگاه‌ها