شما اینجا هستید

تب‌های اولیه

Block title
Block content
کاربری: فلزی
تاریخ بهره‌برداری: سه شنبه, 1. مرداد 1398

‌ مدیر عامل : علی عباسلو
امتیاز واحد:
امتیازات
کیفیت:
قیمت:
بسته بندی:
خدمات:
موجودی در بازار:
تبلیغات:
برندهای تولیدی
نام برند: Sirjan Jahan Steel Complex
خانه صمت استان کرمان
عضو می‌باشد.
مدیران
‌ مدیر عامل : علی عباسلو

Sirjan Jahan Steel Complex

introduction of a company

Sirjan Jahan Steel Complex was formed at the end of 2009 by Kerman Province Development and Development Company, which is one of the subsidiaries of National Iranian Copper Company Pension Fund, and after changes in shareholders, it currently owns 51% of the company. Gol Gohar Minerals & Industries & Subsidiaries & 49% owned by Iran National Copper Pension Company and its subsidiaries. The fixed capital of the company was initially 10 billion rials which increased to 8 trillion rials over several stages. Has found.

According to the country's development outlook, by 1404 the country's steel should reach 55 million tonnes a year. To accomplish this goal, Sirjan Jahan Steel Complex was established with the aim of producing 6 million tons of steel products and has the mission to produce 2 million tons of sponge iron, 2 million tons of steel ingots and 2 million tons of climbing and alloy products annually.

To achieve this goal, it has set up two direct reduction plants with a capacity of 2 million tons of sponge iron, two steel plants with a production capacity of 2 million tons of steel ingots and 3 rolling mill and steel plants with a production capacity of 2 million tons of rolling stock and alloys. has it.

The total employment rate of the company's projects is 2,400 directly and 7,200 indirectly.

Estimated total project investment is 384 million euros and 16.940 billion riyals.

تولیدات

Production of steel ingots with dimensions of 120 x 120 and 130 x 130 and 150 x 150
Rebar A2, A3, 8 to 32 sizes
Direct Reduced Iron
Briquette

اطلاعات تماس

ایمیل: info@sjsco.ir

وب سایت: www.sjsco.ir

تلفن: 03441423625 03441423626

آدرس: Factory Address: Sirjan - 50km Shiraz Road - Next to Gol Gohar Mining and Industrial Co. PO Box 445-78185

ثبت دیدگاه

دفاتر

استان: tehran
شهرستان: tehran
آدرس: Vanak Square - Haqqani Highway - After the Child's Crossroads - Martyr Street (South Dobar) - Jubin Alley - No. 2
تلفن دفتر: 86086357-86085834-86084633
فکس دفتر: 86082946
استان: sirjan
شهرستان: sirjan
آدرس: 50km Shiraz Road - Next to Gol Gohar Mining and Industrial Co. PO Box 445-78185
تلفن دفتر: 03441423625
فکس دفتر: 03441423626

افتخارات

گالری

تصاویر
ویدئوها

مستندات

تاریخ راه اندازی مجدد: سه شنبه, 1. مرداد 1398

دیدگاه‌ها