شما اینجا هستید

Block title
Block content

علي آگاه

آقای علی آگاه از مدیران و پیشكسوتانی بوده است كه فعالیت مدیریتی خویش را به سال 1349 آغاز نمود و بر مسند مسئولیتی قرار گرفت كه پایه های آن را آقای برخوردار با درایت و تفكری عمیق و علمی استوار نموده بود.

فارسی
علي آگاه