شما اینجا هستید

Block title
Block content

نظام مبادلات پیمانکاری فرعی کرمان موفق عمل کرده است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی در مصاحبه با روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان گفت: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید توسط مقام معظم رهبری و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ، دفتر نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استان کرمان (Ispx) تا کنون توانسته نتایج قابل توجهی را بدست آورد و موفق عمل نماید که مجموعه اقدامات آن باعث رونق واحد های صنعتی خصوصا قطعه سازان در سطح استان و کشور شده است که برنامه ریزی در معاونت صنایع کوچک مبنی بر رشد بیش از پیش در سال جاری است.

نظام مبادلات پیمانکاری فرعی کرمان موفق عمل کرده است.
نظام مبادلات پیمانکاری فرعی کرمان موفق عمل کرده است.